GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

GAM에서 알려드립니다.

최근 트래픽 증가로 사이트가 느려지는 현상이 발생하고 있습니다.
긴급하게 서버 확충을 위해 2월 23일 오전 1:00시에 약 30분 정도 사이트 점검이 있을 예정입니다.

점검 기간 동안 사이트 이용이 불가능합니다.
사이트 이용에 불편을 드려 죄송합니다.

오늘 하루 보지 않기

주요나라 종목 리스트
1 Sao Mai ASM.VNM 16700 16800 ▼ -0.6%
2 HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE BHN.VNM 72800 68800 ▲ 5.81%
3 Binh Minh Plastics BMP.VNM 62600 63500 ▼ -1.42%
4 BAOVIET BVH.VNM 59000 60000 ▼ -1.67%
5 BINH DUONG WATER ENVIRONMENT BWE.VNM 31900 31700 ▲ 0.63%
6 Ho Chi Minh City Infrastructure CII.VNM 23100 22200 ▲ 4.05%
7 SOUTH BASIC CHEMICALS CSV.VNM 30200 30150 ▲ 0.17%
8 COTECCONS CONSTRUCTION CTD.VNM 71900 72900 ▼ -1.37%
9 DABACO DBC.VNM 54900 55500 ▼ -1.08%
10 DUC GIANG CHEMICALS DGC.VNM 71400 70800 ▲ 0.85%
11 DONG HAI OF BENTRE DHC.VNM 79800 78000 ▲ 2.31%
12 DHG Pharmaceutical DHG.VNM 99000 99900 ▼ -0.9%
13 DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION DIG.VNM 30500 30900 ▼ -1.29%
14 DANANG RUBBER DRC.VNM 26900 27100 ▼ -0.74%
15 DAT XANH DXG.VNM 22250 22600 ▼ -1.55%
16 FLC FLC.VNM 6300 6550 ▼ -3.82%
17 FPT FPT.VNM 75900 75900 – 0%
18 PETROVIETNAM GAS GAS.VNM 92500 90900 ▲ 1.76%
19 GIA LAI ELECTRICITY GEG.VNM 17400 17500 ▼ -0.57%
20 VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT GEX.VNM 22950 22950 – 0%
21 GEMADEPT GMD.VNM 32700 32300 ▲ 1.24%
22 INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING GSP.VNM 12800 12450 ▲ 2.81%
23 GTNFOODS GTN.VNM 25800 25800 – 0%
24 VIET NAM RUBBER GVR.VNM 29050 28750 ▲ 1.04%
25 Hoang Anh Gia Lai HAG.VNM 4840 4800 ▲ 0.83%
26 Hoa Binh Construction HBC.VNM 17950 17700 ▲ 1.41%
27 HO CHI MINH CITY SECURITIES HCM.VNM 31000 30300 ▲ 2.31%
28 HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK HDB.VNM 25850 26200 ▼ -1.34%
29 Ha Do HDG.VNM 43900 44400 ▼ -1.13%
30 VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL HMC.VNM 17200 17200 – 0%
바로가기