GAM

마이페이지 즐겨찾기, 관심종목 추천 등
편리한 기능을 이용해보세요

GAM에서 알려드립니다.

최근 트래픽 증가로 사이트가 느려지는 현상이 발생하고 있습니다.
긴급하게 서버 확충을 위해 2월 23일 오전 1:00시에 약 30분 정도 사이트 점검이 있을 예정입니다.

점검 기간 동안 사이트 이용이 불가능합니다.
사이트 이용에 불편을 드려 죄송합니다.

오늘 하루 보지 않기

주요나라 종목 리스트
1 Sao Mai ASM.VNM 15450 15950 ▼ -3.13%
2 HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE BHN.VNM 72500 74200 ▼ -2.29%
3 Binh Minh Plastics BMP.VNM 63000 62800 ▲ 0.32%
4 BAOVIET BVH.VNM 59100 60500 ▼ -2.31%
5 BINH DUONG WATER ENVIRONMENT BWE.VNM 30750 30500 ▲ 0.82%
6 Ho Chi Minh City Infrastructure CII.VNM 21300 22000 ▼ -3.18%
7 SOUTH BASIC CHEMICALS CSV.VNM 29400 29700 ▼ -1.01%
8 COTECCONS CONSTRUCTION CTD.VNM 73900 76100 ▼ -2.89%
9 DABACO DBC.VNM 52200 52500 ▼ -0.57%
10 DUC GIANG CHEMICALS DGC.VNM 65000 59500 ▲ 9.24%
11 DONG HAI OF BENTRE DHC.VNM 77500 72900 ▲ 6.31%
12 DHG Pharmaceutical DHG.VNM 100500 101900 ▼ -1.37%
13 DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION DIG.VNM 32750 31100 ▲ 5.31%
14 DANANG RUBBER DRC.VNM 27700 28350 ▼ -2.29%
15 DAT XANH DXG.VNM 23500 24750 ▼ -5.05%
16 FLC FLC.VNM 6290 6150 ▲ 2.28%
17 FPT FPT.VNM 76200 75500 ▲ 0.93%
18 PETROVIETNAM GAS GAS.VNM 89300 89400 ▼ -0.11%
19 GIA LAI ELECTRICITY GEG.VNM 16950 17500 ▼ -3.14%
20 VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT GEX.VNM 21100 21450 ▼ -1.63%
21 GEMADEPT GMD.VNM 33500 33000 ▲ 1.52%
22 INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING GSP.VNM 12200 12450 ▼ -2.01%
23 GTNFOODS GTN.VNM 25200 24800 ▲ 1.61%
24 VIET NAM RUBBER GVR.VNM 28850 29900 ▼ -3.51%
25 Hoang Anh Gia Lai HAG.VNM 4700 4680 ▲ 0.43%
26 Hoa Binh Construction HBC.VNM 17700 17900 ▼ -1.12%
27 HO CHI MINH CITY SECURITIES HCM.VNM 29150 29600 ▼ -1.52%
28 HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK HDB.VNM 25150 25950 ▼ -3.08%
29 Ha Do HDG.VNM 41600 41800 ▼ -0.48%
30 VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL HMC.VNM 16000 16000 – 0%
바로가기